Wednesday, March 13, 2013

Lirik Lagu Jawa: March 2013

Allayarham Saleh Suradi - Putri Ledang

Lewanglah lewang kangmas
Lewanglah lewang megone yo mendhung
Lewanglah lewang kangmas
Lewanglah lewang magone yo mendhung

Sayang trenggiling kangmas,
Alah sayang trenggiling
Sayang trenggiling mabkyu ombo disih

Putri ledang turun melayang
Iwak kutuk iwak lele
Matane ngantuk wetenge ngeleh

Sayang trenggiling kangmas
Alah sayang trenggiling
Sang trenggiling mabkyu ombo sisih

Putri ledang turun melayang
Godong pisang rowak-rowek
Wong bujang turu ndewek

Reff:

Bapake kiyai kangmas
Bapake kiyai anake yo santri
Bapake kiyai kangmas,
Bapake kiyai anake yo santri

Rupa-rupane kangmas, alah rupa rupane
Rupa-rupane mbakyu, anake mbok rondo

Putri ledang turun melayang
Ono kotak ora ono gambire
Turu nggeletak dak ono batire

Rupa-rupane kangmas,alah rupa-rupane
Rupa-rupane mbakyu, anake mbok rondo

Putri ledang turun melayang
Kembang jati kembang jagung
Berani bawak berani tanggung

Kembang jati kembang jagung
Berani bawak berani tanggung
Kembang jati kembang jagung
Berani bawak berani tanggung

Kembang jati kembang jagung
Berani bawak berani tanggung
Kembang jati kembang jagung
Berani bawak berani tanggung

Lirik Lagu Jawa: March 2013

Agus Riyanto - Kali Gung

Kali gung, tuke metu sing gunung
Mili anjog laut, ngliwati bukit sitanjung
Kali gung, nggawa berkah nggawa untung
Sing jaman gemiyen, jasaneora keitung..

Banyune sing mambrah mambrah,
Nggo ngeleb tanduran ning sawah,
Watu krikil lan wedhine,
Nganggo mbangun, apa bae..

Sing akeh muji syukure,
Anane kali gung ning kene,
Yuh dirumat dipiara,
Indahe tetep dijaga..
Ho..bbaa..
Reff:
Kali gung, tuke metu sing gunung
Mili anjog laut,ngliwati bukit sitanjung
Kali gung, nggawa berkah nggawa untung
Sing jaman gemiyen, jasane ora keitung..

Banyune sing mambrah mambrah,
Nggo ngeleb tanduran ning sawah,
Watu krikillan wedhine,
Nganggo mbangun, apa bae..

Sing akeh muji syukure,
Anane kali gung ning kene,
Yuh dirumit dipiara,
Indahe tetep dijaga..

Banyune sing mambrah mambrah,
Nggo ngeleb tanduran ning sawah,
Watu krikil lan wedhine,
Nganggo mbangun,apa bae..

Sing akeh muji syukure,
Anane kali gung ning kene,
Yuh dirumat dipiara,
Indahe tetep dijaga..

Banyune sing mambrah mambrah,
Nggo ngeleb tanduran ning sawah,
Watu krikil lan wedhine,
Nganggo mbangun, apa bae..

Sing akeh muji syukure,
Anane kali gung ning kene,
Yuh dirumat dipiara,
Indahe tetep dijaga..

Lirik Lagu Jawa: March 2013

Andy R - Aja Meriyang

Aku munggah gunung,maculi sawah
Winihe ditandur, diurugi lemah
Yuh dibanyoni,yuh diopeni
Kudu sing telaten, supaya panen..

Esuk- esuk mangkat, ninggalna umah
Modale tenaga,ngenteni wong prentah
Dinein upah, nggo bubure bocah
Nembe olih jatah, malem jemuah..

Menawi tiyang mboten gadhah sampun meriyang
Ben saged obah, beras saiki wis larang
Rumangsa dadi wong susah, aja aleman
Gelema obah, apa-apa wis larang..

(Pengin mangan), ora ketang pas-pasan
(Bisa mangan), asal gelem kangelan
Pedamine bombongan, urip cuma sepisan yo man..

Reff:
Esuk-esuk mangkat, ninggalna umah
Modale tenaga, ngenteni wong prentah
Dinein upah,nggo bubure bocah
Nembe olih jatah, malem jemuah..

Menawi tiyang mboten gadhah sampun meriyang,
Ben saged obah, apa-apa wis larang..
(Pengin mangan),ora ketang pas-pasan
(Bisa mangan), asal gelem kangelan
Pedamine bombongan, urip cuma sepisan

(Pengin mangan),ora ketang pas-pasan
(Bisa mangan),asal gelem kangelan
Pedamine bombongan, rukun luruh
Sandang pangan
Yo man..

Reff:
Menawai tiyang mboten gadhah sampun
Meriyang
Ben saged obah, beras saiki wis larang
Rumangsa dadi wong susah, aja aleman
Gelema obah, apa-apa wis larang..

(Pengin mangan), ora ketang pas-pasan
(Bisa mangan), asal gelem kangelan
Pedamine bombongan, urip cuma sepisan

(Pengin mangan), ora ketang pas-pasan
(Bisa mangan), asal gelem kangelan
Pedamine bombongan, rukun luruh
Sandang pangan

(Pengin mangan), ora ketang pas-pasan
(Bisa mangan), asal gelem kangelan
Pedamine bombongan, urip cuma sepisan
Yo man..Tuesday, March 12, 2013

Lirik Lagu Jawa: March 2013

Andy R - Galawi

Galawi galawi.., kabupaten tegal, ibukotane slawi
Galawi galawi.., warureja ngantikan margasari..

Galawi galawi.., darat laut gunung kabeh nduweni
Buruh tani nelayan, pengusaha seniman,pegawai sipil angkatan..
Galawi galawi..

Reff:
Jerone banyu ning waduk cacaban,
Teteg anteng sabar dadi cekelan,
Gemrenjenge kali sing pengunungan,
Kenteng ora ngresulahan..

Lingak linguk sadawane galawi,
Kiwe tengen toko ning pinggir gili,
Pompa cor wesi ngantikan konfeksi,
Warung sate tahu aci..

(Galawi galawi..), pancene mbetahi
(Galawi galawi..), pancene ngangeni

Galawi..galawi.., kabupaten tegal, ibukotane slawi
Galawi..galawi.., warureja ngantikan margasari..

Galawi..galawi.., darat laut gunung kabeh nduweni
Buruh tani nelayan,pengusaha seniman, pelajar santri pondokan..
Galawi galawi..

Reff:
Jerone banyu ning waduk cacaban,
Teteg anteng sabar dadi cekelan,
Gemrenjenge kali sing pengunungan,
Kenteng ora ngresulaha..

Purwahamba pancen indah pantaine,
Adus banyu panas guci enggone,
Kabupaten tegal langka tunggale,
Tentrem ayem rakyate..

(Galawi galawi..), pancene mbetahi
(Galawi galawi..), pancene ngangeni

Galawi..galawi.., kabupaten tegal, ibukotane slawi
Galawi..galawi.., bumijawa ngantikan dukuhturi..

Galawi..galawi.., darat laut gunung kabeh nduweni
Buruh tani nelayan, pengusaha seniman,
Pegawai sipil angkatan..
Galawi galawi..